• Visoms mūsų  parduodamoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai. Prekei, sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai.
  • Visos garantinės sąlygos (garantinis terminas, telefonai ir kt.) yra nurodytos garantiniame talone.
  • Dėl garantinio remonto atlikimo, reikia teirautis telefonu arba nuvykti adresu, nurodytu garantiniame talone.
  • Priduodant prekę remontui, būtinai pateikite galiojantį prekės garantinį taloną.

Prekių grąžinimas

Gavę prekę, atidžiai ją apžiūrėkite. Jei, pristačius jūsų prekę, pastebėjote, kad ji sugadinta, ir norite ją grąžinti, prašome iškarto, susisiekti su mumis telefonu arba paštu ir pateikti visą informaciją apie prekę.

Prekė gali būti grąžinta šiais atvejais:

• jeigu gavote ne tą prekę, kurią užsakėte;
• jei gauta prekė yra nekokybiška;
• kitais įstatymo numatytais atvejais.

Prekių grąžinimas ar keitimas vyksta vadovaujantis sekančiais teisės aktais:
LR Ūkio Ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“  nauja redakcija patvirtinta LR ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 (Žin., 2011, Nr. 161-7654).
LR Ūkio Ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 217  „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija, patvirtinta LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 (Žin., 2012, Nr. 34-1637).
LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2001, Nr. 51-1778) patvirtintos mažmeninės prekybos taisyklės.
LR civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2011, Nr. 129-6108).